Klubben råder over 2 kunststofbaner til kørestolstennis og 7 grusbaner.

Desuden har klubben en slåvæg.

Banenumre fremgår af luftfotoet nedenfor