Banereservation

For at kunne reservere en bane, skal der bruges 2 medlemsnumre eller 1 medlemsnummer + 1 gæstebetaling.

Du kan kun reservere én tid ad gangen (dvs. du kan først reservere, når du har spillet), men du kan være makker på så mange timer, du ønsker.

 

Banereglement

Tennisbanerne må kun betrædes med tennissko.

Før spillet

Banen skal vandes, hvis den er tør.

Hvor længe spilles der?

En banereservation gælder for 1 time. Heri er medregnet tid til klargøring af banen inden det næste hold kommer.

Efter spillet

Alle huller skal jævnes med foden eller skraber og trampes til. Banen fejes over med de store banekoste. 

Husk at feje helt ud til kanterne, så vi undgår at der gror græs og ukrudt langs hegnet.

Linierne behøver ikke at blive fejet. Dog bør de fejes før vanding af banerne. 

Hvis banerne er tørre kan du starte det automatiske sprinkleranlæg der er på hver bane. På hver bane er der en grå boks med en startknap til banens sprinkleranlæg.

Alt dette er medvirkende til, at vores baner opretholder en høj standard.

Bløde baner

Når udendørssæsonen starter, har rødgrusbanerne endnu ikke opnået den ønskede hårdhed. Det er derfor utrolig vigtigt, at spillerne viser hensyn til underlaget og hjælper med at reparere de huller, der evt. opstår under spillet. 

Dette sker ved hjælp af skraberen, der anvendes til at fylde hullerne med grus. Herefter bruges foden til at komprimere gruset i hullerne. Selv om banerne bliver tromlet, kan gruset jo ikke komprimeres i hullerne med tromlen. En tennissko er det bedste redskab til at reparere et hul med. En tennissko trykker ca. 10 gange hårdere på underlaget end en tromle !