Kære tennisforældre

Så er vi i fuld gang med forberedelserne til udendørssæsonen.

Vi håber på grusbanerne er klar sidst i april, så vi kan starte op på den normale udendørstræning fra mandag den 26. april.

For at komme i gang med træningsplanlægningen har vi brug for input fra jer. Hvilke ugedage kan jeres børn træne? Fra hvilket klokkeslæt? Er der ønsker til bestemte træningskammerater? 

Vi fortsætter ligesom indendørs med træning alle hverdage kl. 15-18.

Vi starter træningen allerede kl. 15. På den måde kan de dygtige trænere se flere spillere på samme træningsdag. Alternativt skal de samme trænere have flere elever på samme tid, eller vi skal skaffe flere trænere for at afvikle træningen på flere samtidige baner.

Følgende retningslinjer er gældende:

  • Vi udbyder træning á 60 minutters varighed og 90 minutters varighed.
  • Man kan maksimalt ønske træning 3 gange om ugen.
  • Det er vigtigt at man vælger ALLE de tider, hvor man har mulighed for at deltage i træning. Dette giver de bedste forudsætninger for at sætte hold, der passer sammen niveau- og aldersmæssigt. 
  • Turneringstræning forudsætter deltagelse på et turneringshold. Vi tilstræber ca. 4 spillere pr. bane til turneringstræning og ca 6 spillere pr. bane til grundtræning.
  • Priser for træning kan ses i skemaet. Priserne vil blive reguleret, hvis sæsonstart udskydes. I årskontingentet er der inkluderet 500 kr rabat på træning. De 500 kr. vil automatisk blive trukket fra den samlede træningspris.
  • Man udfylder skemaet lige så mange gange som man har aktive børn i tennisklubben

Udfyld skemaet via dette link: https://forms.gle/khGYpZ1YiFC5vhnz8

Skemaet skal udfyldes senest 16. april

På baggrund af de modtagne input udarbejder klubben en træningsplan. træningsplanen, vil blive justeret den første måned indtil vi har ramt den mest optimale holdsammensætning. 

Vi glæder os til en god udendørssæson.