Referat fra motionistmøde angående evaluering af sæson 2020 og forberedelse af sæson 2021.

Afholdt torsdag d. 13. august kl. 20.00 efter Torsdags Open i klubhuset.

Til stede: Bo Skjøtt, Aage Bliddal (referent), Merete Juel Hall og Morten Hall

 

- De 3 hold under Sjælland hører nu under Morten formand.

- "Almindelige motionister" (fx tirsdag og torsdag open spillerne) hører under motionistudvalget.

 

Motionistdage /-stævner:

Torsdags Open

Enighed om stadigvæk at holde fast på torsdag, men vi kan ændre på indhold:

a. Spille på tid; dvs. hver ½ og 1/1 time starter ny runde / spil

b. ”Høflig selvbetjening”. Aage sørger for drikkevarer og Børge for toast.

c. Undertiden grill-aften. På skift mellem frivillige

d. Gerne lignende arrangementer i tennishal i vintersæson. Fx lørdage

e. Gerne ekstra drop-in tid i tennishal udover tirsdag formiddag – fx fredag aften/søndag

 

Club 40

Fortrinsvis for ikke-turneringsspillere. Det vil sige almindelige motionister. Merete funger som

holdleder til Ester er klar igen.

Pga. Corona i 2020 arrangeres fælllesstævner. Afslutning i søndag 13. 9. i Allerød tennisklub

 

Kommunal turnering

På skift mellem Blovstrød, Lynge og os. I 2021 søndag 6.6. i Allerød tennisklub

 

Andre turneringer

Kr. Himmelfarts-turnering (gammel tradition) kl. 10 til 14 med frokost undervejs.

Midsommerspil 20. 6. Bør evalueres (måske åbne for seniorer og juniorer ? )

Sensommerspil ?? Hvornår ? Indhold ?

 

Motionistudvalget består nu af:

Formand Aage Bliddal
Bo Skjøtt
Ester Hørman

Nye medlemmer efter "kampvalg": 

Morten Hall
Merete Juel Hall