Selv om corona- og vinter-tider dikterer inaktivitet i Tennisparken på Birkedal, hersker der alligevel travlhed bag kulisserne på skulpturfronten.

1. Restaurering af skulpturen ”40-15”.

Den 5 tons tunge og 5 m høje røde skulptur, der blev opstillet allerede ved indvielsen af Allerød Tennispark i 1993, har længe set forfærdelig ud med rustafskalninger og belægninger. Men nu bliver der rådet bod på dette, idet 2 flotte fondsbevillinger på tilsammen ca. 100.000 kr. muliggør en gennemgribende restaurering. De generøse givere er Købmand i Odense Johann og Hanne Weimann f. Seedorffs Legat samt Dansk Tennis Fond.

Skulpturen blev nedtaget i dag d. 29. januar og fragtet med kranbil til specialværksted i Nordhavnen, hvorfra den forventes at returnere i slutningen af februar – genopstået som ”fugl Phønix”.

Skulpturen blev udført i 1985 af den afdøde danske billedhugger Bent Sørensen (1923-2008).

 

2. Genrejsning af hus-skulpturen ”Åbne Døre”.

Den flotte hvide skulptur – i form af et lille hus med indvendige søjler – blev i sommeren 2020 erhvervet for et 6-cifret beløb bevilget af (atter) Købmand i Odense Johann og Hanne Weimann f. Seedorffs Legat. Desværre har et jordskred under fundamentet nødvendiggjort, at ”Huset” måtte skilles ad i efteråret, og et sørgeligt syn med blot de 4 søjler tilbage har siden præget stedet - bagest i Parken ved Bane 8. Der er støbt nyt fundament, men færdiggørelsen af arbejdet - der er sponseret af private fonde (Schouboe Fonden og Grosserer L. F. Foghts Fond) samt privatpersoner - er blevet forsinket p.gr.a. covid-19 sygdom hos entreprenøren og dårligt vejrlig. Arbejdet forventes snarest genoptaget, og et genrejst og nymalet Hus forventes at have ”åbne døre” til standerhejsningen sidst i april.

Skulpturen er udført i 1993 af den danske billedhugger Eli Benveniste, der er bosiddende i Italien.

 

3. Etablering af ”Fontæne” (springvand) ved tennishallen.

De 4 store granitblokke, som udgør springvandets skulpturdel, blev Allerede i 2016 flyttet til Skulpturparken fra Værløse Rådhus, da dette skulle udvides. Her har de nu ligget i 5 år ved Bane 3 foran det, der siden er blevet indgangen til tennishallen. I december 2020 kom der dog gang i genetablering af springvandet: stenene blev prøveanbragt, så vi nu ved, hvor de skal placeres i forhold til hinanden, og der blev gravet ud til pumpe og brønd samt de vandrør, der skal lede vandet frem til stenenes sprinklerrør. VVS-arbejdet ventes udført i februar, hvorefter brolæggerarbejdet med udførelse af et bassin til stenene kan begynde. Når stenene er hejst på plads og teknikken færdiggjort forventes Fontænen at risle lystigt i slutningen af foråret.

Fontænen er udført i 1995 af billedhuggeren Joseph Salamon (Transsylvanien/Israel/Danmark).

 

4. Restaurering af relieffer.

I sommeren 2020 fik Skulpturparken foræret 2 store relieffer af kunstneren. Inden disse nåede at blive ophængt på tennishallens langvæg mod Kollerødvej blev de desværre udsat for hærværk. De forventes restaureret i løbet af foråret, hvorefter de kan ophænges.

Reliefferne er udført af billedhuggeren Bjørn Poulsen

 

5. I øvrigt

Via et 5-cifret beløb bevilget af en privat fond kunne Skulpturparken i efteråret erhverve skulpturgruppen ”Migranter”, der består af 3 granitskulpturer. Gruppen er opstillet bagest i Parken ved Bane 8.

Skulpturgruppen er udført i 2018/19 af den lokale billedhugger Ole Madsen, som endvidere er indtrådt som næstformand i Skulpturparkens bestyrelse.

 

Jørgen Warberg 

Formand for Skulpturparken-Allerød

 

 

Live tennis resultater indenfor ATP, WTA og andre turneringerhttps://www.flashscore.dk/tennis/