Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag den 25. februar kl. 19:00 i klubhuset.

Der er fællesspisning for alle interesserede fra kl. 18:00. Tilmelding til spisning skal foretages via klubbens bookingsystem senest 19/2. Pris for mad og drikke er 100 kr/pers.

Forslag fra medlemmerne som skal behandles på generalforsamlingen skal fremsendes til formanden senest den 18. februar.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Beretninger

3. Regnskab 2019

3.1 Fremlæggelse af budget og fastsættelse af medlemskontingenter 2020

4. Indkomne forslag

5. Valg til bestyrelsen

a) Formand - Bestyrelsens kandidat er Morten Fritz Rasmussen (genvalg)

b) Sekretær - Ikke på valg

c) Kasserer - Ikke på valg

d) Bestyrelsesmedlem - Bestyrelsens kandidat er Bo Skjøtt (genvalg)

e) Bestyrelsesmedlem - Ikke på valg. Rasmus Lambrecht Beckmann er indtrådt siden sidste generalforsamling

6. Valg af to revisorer

7. Valg af revisorsuppleant

8. Eventuelt

Vedtægterne kan i øvrigt findes på hjemmesiden via linket: 

http://alleroed-tennisklub.dk/images/documents/AT-vedtaegter.pdf

 

Live tennis resultater indenfor ATP, WTA og andre turneringerhttps://www.flashscore.dk/tennis/